PL YT FB
flowers flowers 2 3

Prowadzenie ciąży

Zapraszamy wszystkie Pacjentki do kompleksowego prowadzenia ciąży w Centrum Zdrowia Medfemina. Nasz schemat prowadzenia ciąży został wypracowany w oparciu o rekomendację polskiego oraz brytyjskiego i amerykańskiego towarzystwa ginekologiczno – położniczego. Dodatkowo przy każdej wizycie, w ramach prowadzenia ciąży w naszej placówce, lekarz wykona podstawowe badanie USG (w cenie wizyty). Badania USG rozszerzone – I, II, III trymestru wykonujemy w odpowiednich przedziałach czasowych, zgodnie z rekomendacjami.

Wykonujemy badania prenatalne zgonie z regułami FMF (Fetal Medicine Foundation) – więcej na ich temat dowiesz się tutaj.

Wykonujemy także większość dostępnych na rynku medycznym badań prenatalnych, porównanie dostępnych metod badań prenatalnych znajdziesz w tabeli tutaj

O tym jakie badania laboratoryjne należy wykonać w ciąży możesz dowiedzieć się tutaj.
Schemat prowadzenia przez nas ciąży prezentujemy w tabeli poniżej, jest on oparty o zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Prowadząc ciążę w naszej placówce, każda Pacjentka może być pewna, że jest ona prowadzona według analogicznego dla każdego lekarza schematu, zgodnego z najnowszymi wytycznymi i rekomendacjami towarzystw naukowych.

Termin badaniaŚwiadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowiaBadania diagnostyczne
i konsultacje medyczne
do 10 t.c. - pożądane jest, aby pierwsza wizyta odbyła się między 7 a 8 t.c.1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.Badania obowiązkowe:
2. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.1. Grupa krwi i Rh.
3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.2. Przeciwciała odpornościowe.
4. Badanie cytologiczne.3. Morfologia krwi.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.4. Badanie ogólne moczu.
6. Badanie piersi.5. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
7. Określenie wzrostu i masy ciała.6. VDRL.
8. Ocena ryzyka ciążowego.7. Badanie ultrasonograficzne.
9. Kształtowanie zdrowego stylu życia.Badania zalecane:
1. Konsultacja lekarza stomatologa.
2. Badanie HIV, HCV, badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM), różyczki
11 - 14 t.c.1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.Badania obowiązkowe:
2. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.1. Badanie ultrasonograficzne.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.2. Badanie ogólne moczu.
4. Pomiar masy ciała.Badania zalecane:
5. Ocena ryzyka ciążowego.Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie: NT, NB, test podwójny - PAPP-A+bHCG.
6. Ocena pH wydzieliny pochwowej.Badania genetyczne cffDNA płodu we krwi matki od 10-12 t.c.( HARMONY, NIFTY)
7. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
15 - 20 t.c.1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.Badania obowiązkowe:
2. Badanie ginekologiczne (we wzierniku i na fotelu ginekologicznym).1. Morfologia krwi.
3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.2. Badanie ogólne moczu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.3. Przeciwciała anty-Rh.
5. Pomiar masy ciała.Badania zalecane:
6. Ocena ryzyka ciążowego.1. Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test potrójny - bHCG, Estriol, AFP).
7. Kształtowanie zdrowego stylu życia
21 - 26 t.c.1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.Badania obowiązkowe:
2. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.1. Badanie stężenia glukozy po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24-28 t.c.).
3. Ocena czynności serca płodu.2. Badanie ultrasonograficzne.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.3. Badanie ogólne moczu.
5. Pomiar masy ciała.Badania zalecane:
6. Ocena pH wydzieliny pochwowej.1. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze - badanie w kierunku toksoplazmozy.
7. Ocena ryzyka ciążowego.
8. Kształtowanie zdrowego stylu zdrowia
27 - 32 t.c.1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.Badania obowiązkowe:
2. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.1. Morfologia krwi.
3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.2. Badanie ogólne moczu.
4. Ocena czynności serca płodu.3. Przeciwciała odpornościowe.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego we krwi.4. Badanie ultrasonograficzne
6. Pomiar masy ciała
7. Ocena ryzyka ciążowego.
8. Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa
33 - 37 t.c.1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.Badania obowiązkowe:
2. Badanie położnicze.1. Badanie ogólne moczu.
3. Ocena wymiarów miednicy.2. Morfologia krwi.
4. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.Badania zalecane:
5. Ocena pH wydzieliny pochwowej.1. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HIV, HCV.
6. Ocena czynności serca płodu.2. Posiew w kierunku paciorkowców b-hemolizujących
7. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
8. Badanie piersi.
9. Pomiar masy ciała.
38 - 39 t.c.1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.Badania obowiązkowe:
2. Badanie położnicze.Badanie ogólne moczu.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego.
5. Pomiar masy ciała.
po 40 t.c.1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.Badania zalecane:
2. Badanie położnicze.Badanie ultrasonograficzne z oceną masy płodu.
3. Badanie we wzierniku lekarskie na fotelu ginekologicznym.Badanie KTG.
4. Ocena czynności serca płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Pomiar masy ciała.